Hemelhoog, een geschikte liedbundel voor uw gemeente?

Handreiking voor gesprek in kerkenraad of commissie

Hemelhoog test: Past deze liedbundel in uw gemeente?

(Download de Hemelhoog-test als PDF)

Vanouds en principieel nemen de Psalmen een ereplaats in in de liturgie van de kerken in Nederland. Dat is niet voor niets en de Psalmen zullen dan ook voor altijd gezongen blijven worden. Zij zijn het Liedboek van de Bijbel en van de wereldwijde Kerk. Naast deze geloofsschat wordt er ook vanaf het begin van de kerk expliciet over en tot Jezus Christus gezongen met andere liederen.

1 – Is er in de gebruikelijke orde van dienst in uw gemeente ook ruimte voor andere liederen naast de Psalmen? Zo nee, is dat wel wenselijk?

 • Ja
 • Nee

In sommige liedbundels en gemeenten worden liederen gebruikt waarin God wordt aangesproken met je/jij (al dan niet met kleine letters). Hiermee wordt enerzijds een vertrouwdheid met en nabijheid van God uitgedrukt. Anderzijds kan dit ook vervreemding en een gemis aan eerbied voor God oproepen.

2 – Hecht u aan een liedbundel waarin God uitsluitend wordt omschreven en aangesproken met Hij/U (soms Gij) en hoofdletters?

 • Ja
 • Nee

In sommige liedbundels is er een grote nadruk op de geloofsbeleving van het individu. Het ‘ik’ en het gevoel staan in de liedteksten vaak op de voorgrond. Het voordeel hiervan is dat de liederen goed kunnen aansluiten bij bepaalde ervaringen van gelovigen. Het nadeel hiervan is dat de balans tussen geloof/verstand en gevoel en tussen gemeenschap en individu verloren gaat.

3 – Vindt u het belangrijk dat in een liedbundel Gods genade en het verlossende werk van Christus de rode draad is en de geloofsbeleving die in de liederen wordt verwoord altijd daaraan gerelateerd is?

 • Ja
 • Nee

Veel christenen verlangen naar een herleving in de kerk, naar meer van de Heilige Geest, naar een doorbraak van Gods Koninkrijk. Veel nieuwe liederen vertolken dit verlangen naar meer. Liederen van overwinning, verlangen en persoonlijke toewijding.

4 – Mist u wel eens liederen over Gods Koninkrijk en met een verlangen naar meer van de Heilige Geest en/of bent u ook bereid kennis te maken met nieuwe liederen die woorden geven aan dit een verlangen?

 • Ja
 • Nee

Sommige gemeenten hebben kortgeleden meerdere of een ingrijpende liturgische vernieuwing ingevoerd of zijn erg tevreden met de manier waarop de kerkdiensten liturgisch worden vormgegeven. In andere gemeenten lijkt de samenzang wel een constante factor van onrust of is de kerkenraad zich ervan bewust dat vernieuwing van en duidelijkheid over de liturgie nodig zijn voor de toekomst.

5 – Heeft uw gemeente behoefte aan een (aanvullende) liedbundel die helpt om de diversiteit van de gemeente beter te dienen?

 • Ja
 • Nee

Veel gemeenten maken uitsluitend gebruik van het orgel als begeleidingsinstrument voor de samenzang. Veel nieuwe en inhoudelijk sterke liederen zijn echter lastig te begeleiden op het orgel. In vele andere gemeenten wordt de samenzang daarom ook met andere muziekinstrumenten begeleid, bijv. een piano/vleugel of een muziekgroep, al dan niet met (een) zanger(s). Dit gebeurt dan meestal naast en in aanvulling op het orgel, in goed overleg met predikanten, organisten en andere vrijwilligers.

6 – Zijn er in uw gemeente getalenteerde muzikanten/zangers die bepaalde liederen goed in de erediensten zouden kunnen begeleiden (naast het orgel)?

 • Ja
 • Nee

Sommige (vaak grote monumentale) kerken lenen zich niet goed voor het gebruik van andere instrumenten/ liederen om redenen van akoestiek, opstelling en/of techniek.

7 – Is het in uw kerkgebouw mogelijk om noodzakelijke aanpassingen te maken voor het gebruik van andere muziekinstrumenten en evt. een beamer?

 • Ja
 • Nee

In veel gemeenten krijgen kinderen speciale aandacht door middel van zondagsschool of kindernevendienst. Tieners en jongvolwassenen voelen zich in toenemende mate niet thuis bij de vormgeving van de samenzang in de eredienst.

8 – Wordt er in uw (ochtend)diensten ook een of enkele kinderlied(eren) gezongen en/of liederen die specifiek aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen? Zo nee, is dit wenselijk?

 • Ja
 • Nee

De liturgie en de samenzang zijn vaak onderwerpen waar meelevende leden een uitgesproken mening over hebben en invloed op willen uitoefenen. De samenzang vormt dan ook een grote factor in het gezamenlijk beleven van het geloof.

9 – Heeft uw gemeente een commissie of werkgroep die verantwoordelijkheid kan nemen voor de introductie van een nieuwe/ extra liedbundel met alle liturgische besluiten die daarmee samenhangen? Zo nee, is de aanstelling daarvan wenselijk?

 • Ja
 • Nee

Het laten kennismaken met en het aanleren van nieuwe liederen of een nieuwe liedbundel is van groot belang om de vernieuwing van de liturgie te laten landen in de gemeente. Daarbij kan ondersteuning van buiten de gemeente soms een welkome aanvulling en stimulans zijn.

10 – Zijn er in uw gemeente gelegenheden rond de diensten of op andere momenten waarbij nieuwe liederen kunnen worden geïntroduceerd en aangeleerd (al dan niet met ondersteuning door een predikant en/of muzikant van buiten de gemeente)?

 • Ja
 • Nee

Uitslag:

Wilt u meer info over de prijzen van de Hemelhoog bundel en andere uitgaven?

Bestel de liedbundel Hemelhoog met 739 protestants evangelische liederen. Het liedboek is beschikbaar in drie uitgaven: een teksteditie met uitsluitend de teksten, een eenstemmige bundel met tekst en eenstemmige melodie en een muziekeditie met akkoorden voor de begeleiding met een aantal basisinstrumenten.Bestel hier alle bladmuziek. De 739 liederen zijn nu te koop als bladmuziek voor een aantrekkelijke prijs van ongeveer 0,20 euro per lied.Ook alle liedteksten zijn als 1 set te koop via de webshop. Alle 739 liederen zijn als txt-bestand te koop.

Ga naar bestelpagina