oorsprong liederen

Homeoorsprong liederen
TitelOrgelbegeleiding inAlternatief
Gelukkig zal je zijn  
Welzalig de man, die niet wandeltOpwekking 244 
Mijn HEER, kom toch terugPsalmen voor Nu 6 (Voor niemand bang) 
Psalm 8  
Genoeg  
Hoe lang, o Heer?Opwekking 778 
Wie zo leeftPsalmen voor Nu 15 (Totdat het veilig is) 
Ik val niet uit uw handPsalmen voor Nu 16 (Liefde, brood en slaap) 
De Here is mijn herderEvangelische Liedbundel 6, Opwekking 121 
De Heer is mijn herderEvangelische Liedbundel 7a, Opwekking 215 
Mijn HerderSela (Ik zal er zijn) 
I am sure I shall seeTaizé 
U bent mijn ankerOpwekking 621 
Wait for the LordTaizé 
Grote God die mij bevrijdt  
Als een hert dat verlangt naar waterEvangelische Liedbundel 8, Opwekking 281 
Schuilplaats  
Hoe sterk U bentPsalmen voor Nu 57 (Totdat het veilig is) 
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot GodEvangelische Liedbundel 12 
Uw trouw en liefdeEvangelische Liedbundel 14 
God zegent onsPsalmen voor Nu 67 (Voor niemand bang) 
Altijd bij USela (Ik zal er zijn) 
Wat hou ik van uw huisPsalmen voor Nu 84 (Totdat het veilig is) 
Alles komt goedPsalmen voor Nu 90 (Totdat het veilig is) 
Mijn toevlucht  
Zing een nieuw liedPsalmen voor Nu 96 (Heilig boven alles) 
Ik wil juichen voor UOpwekking 589 
Halleluja  
Loof de Here, mijn zielEvangelische Liedbundel 25 
Bless the Lord, my soulTaizé 
Cantarei ao SenhorTaizé 
Daar waar de zon opkomtOpwekking voor kids 155 
Looft de Here, alle gij volkenEvangelische Liedbundel 30 
Laudate, omnes gentes (Verblijdt u alle volken)Taizé 
Met onsPsalmen voor Nu 117 (Geen woord te veel) 
Confitemini dominoTaizé18 
Uw woord  
Mijn hulp is van U, HeerOpwekking 640 
Ik hef mijn ogenOpwekking 451 
Waar komt mijn hulp vandaan?Psalmen voor Nu 121 (Totdat het veilig is) 
Jeruzalem JeruzalemPsalmen voor Nu 122 (Voor niemand bang) 
Vrede voor Gods volkPsalmen voor Nu 125 (Geen woord te veel) 
God onze Heer zal ons uit de woestijnHoop van alle Volken 85 
Uit de dieptenPsalmen voor Nu 130 (Totdat het veilig is) 
Hiney matov oema nayimEvangelische Liedbundel 34 
Zo mooiPsalmen voor Nu 133 (Gefeliciteerd) 
FamilieOpwekking 767 
God kijkt naar ons omPsalmen voor Nu 136 (Totdat het veilig is) 
Heer, U bent altijd bij mijOpwekking 518 
Heer, u kent mij als geen ander  
Adem om van U te zingenPsalmen voor Nu 145 
Psalm 146  
Halleluja, looft God in zijn heiligdomEvangelische Liedbundel 39 
Na de zondvloedEvangelische Liedbundel 465 
Ken je dit verhaal?  
God, de stem die sprakLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 22 
De dromenEvangelische Liedbundel 453, Alles wordt nieuw I, 6 
Klein klein kindjeEvangelische liedbundel 457, Alles wordt nieuw II, 5 
Hoe kwam Mozes  
Gods volk ging op wegHoop van alle Volken 87 
De Here zegent jou  
De muren van JerichoElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Simson  
Ruth  
Hanna had geen kindje  
David met zijn slingerOpwekking 103 
David is gevluchtKinderbijbelliedjesleesboek 2 
NaämanKinderbijbelliedjesleesboek 3 
Herstel ons landOpwekking 552 
Zoals NehemiaElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Banqueting tableOpwekking 19 
Bevrijd uit slavernij  
De woestijn zal bloeien als een roosEvangelische Liedbundel 404, Opwekking 388 
Kom, laten wij aanbiddenOpwekking 540 
Die eeuwig trouw is schonk mij tong en taalVoorzichtig licht 40 
Man van smartenSela (Via Dolorosa) 
Zoals klei in de hand van de pottenbakkerEvangelische Liedbundel 479, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Hoopvolle toekomst  
Sadrach, Mesach en AbednegoKinderbijbelliedjesleesboek 6 
DaniëlElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Didn’t my Lord deliver Daniel  
Zeeën van recht  
JonaElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Waarom, waaromEvangelische Liedbundel 54 
Zacharias en ElizabetKinderbijbelliedjesleesboek 7 
Wees niet bezorgdEvangelische Liedbundel 59 
Hoor de leeuwerik boven het graanHoop van alle Volken 62 
Zoek eerst het koninkrijk van GodEvangelische Liedbundel 58, Opwekking 40 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rotsEvangelische Liedbundel 430 
Kom tot MijOpwekking 412 
Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijktElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
In een scheepjeElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Weinig is veel  
Tot zeven maal zeventig maalElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Jij krijgt evenveelKinderbijbelliedjesleesboek 11 
Met lampen voor het feest gereedEvangelische Liedbundel 63 
Door de ogen van de ander  
Vier mannen en een zieke vriendAlles wordt nieuw IV, 16 
Kleine dochter van JaïrusAlles wordt nieuw II, 18 
De SamaritaanKinderbijbelliedjesleesboek 9 
Als je bidt zal Hij je gevenEvangelische Liedbundel 420 
Er is geen plaatsEvangelische Liedbundel 431, Alles wordt nieuw I, 24 
Meester, tot wie zouden wij gaan?Evangelische Liedbundel 72 
Alzo lief had God de wereld  
Waar zal ik heen gaanEvangelische Liedbundel 73 
U bent de wijnstokEvangelische Liedbundel 77 
TabithaKinderbijbelliedjesleesboek 14 
Ook al zitten wij gevangenZingende gezegend 80 
Jezus ging Gods weg  
Dit is mijn hand en dat mijn voetEvangelische Liedbundel 428, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Wees standvastig, onwankelbaar  
Heer Jezus, Uw genadeEvangelische Liedbundel 83 
Vrijheid  
Ik wens jeElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Liefde, blijdschap, vredeEvangelische Liedbundel 461 
Alles draait om Hem  
Door het geloof  
De wedloopOpwekking 564 
Ik zie de HeerOpwekking 591 
De zaligheid is van GodEvangelische Liedbundel 93, Opwekking 381 
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aardeAlles wordt nieuw I, 30 
Al wie dolend in het donkerEvangelische Liedbundel 109, 24 Kerkliederen 109 
De minsten van de mensenSela (In het licht) 
Donker de nachtEvangelische Liedbundel 100 
Als je veel van iemand houdtElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Een Koning is geborenElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Een rijsje is ontsprotenHoop van alle Volken 84 
Eer zij God in onze dagenLvdK 134 
Er is een Kindeke geboren op aardOp Toonhoogte 341 
Geen windvlaag van buitenLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 23 
Eer aan God, de hoogste Heer!  
Goed nieuwsOpwekking voor kids 123 
Zing nu voor de Hoogste  
Gloria, gloria (Ere zij God)Evangelische Liedbundel 259, Taizé 
God met ons  
Heel gewoonOp Toonhoogte 343 
Het ezeltje  
Hoor, de eng'len zingen d'eerLvdK 135 
Ik kniel aan uwe kribbe neerLvdK 141 
In het lichtSela (In het licht) 
Kom, vier het feest met mijSela (Gloria) 
Komt allen tezamenLvdK 138 
Lied van het Licht  
Maria was met Jozef  
O kom, o kom, ImmanuëlLvdK 125 
Mary Did You Know?  
Het is een wonder, een geheim  
Poor Little Jesus  
Offer van aanbiddingArtiesten en Bands 
Verwachting  
Rise up shepherds  
Vlucht, Jozef, vlucht  
Verwachten  
Volheid van GodSela (In het licht) 
Volheid van genadeSela (Gloria) 
Vrolijk kerstfeest  
Wij trekken in een lange stoetSela (In het licht) 
Wij zijn de herders  
Wijs mij de weg naar BetlehemSela (Gloria) 
Zo is het beloofdSela (Gloria) 
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan  
Agnus DeiSela (Via Dolorosa) 
Als ik mijn ogen sluit  
Bleibet hier (Blijf bij mij)Evangelische Liedbundel 296, Taizé 
Brother, Did You Hear When Jesus Rose?  
Calvary  
Christus, onze Heer, verreesOpwekking 352 
Daar gaat een lam en draagt de schuldLvdK 187 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stemEvangelische Liedbundel 122, Leger des heils 490 
De Heer is waarlijk opgestaanEvangelische Liedbundel 427, Tussentijds 169 
Geprezen zij de HeerEvangelische Liedbundel 125, Opwekking 44 
Getsémane, die nacht moest eenmaal komenLvdK 180 
Getsémane  
Gezegend Hij, die komtOpwekking 106 
GetsémaneSela (Via Dolorosa) 
God enkel lichtLvdK 449 
Heer, ik prijs uw grote naamEvangelische Liedbundel 342, Opwekking 430 
Happy Day  
Het is volbrachtEvangelische Liedbundel 117, Opwekking 260 
Het leven krijgt weer kleur  
Hij kwam bij onsEvangelische Liedbundel 118, Opwekking 268 
Hij leeftEvangelische Liedbundel 354 
Hoe kom ik van zonde vrij?Evangelische Liedbundel 206, Opwekking 413 
I Must Walk My Lonesome Valley  
In manus tuas, PaterTaizé 
In een donker graf gevangenOpwekking 313 
Ik zie het kruisOpwekking 751 
Jezus is ons licht en levenLvdK 222 
Onze Heer is opgestaan!  
Juich Hosanna!  
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachtenLvdK 177 
Mijn verlosser hangt aan 't kruisLvdK 189 
Morgen zal het Pasen zijn  
Nu wordt het licht  
PalmpasenElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Omdat U zoveel van mij hieldOpwekking 470 
Jesus remember meTaizé 
The Angel Roll The Stone Away  
Toen de Heer was opgestaanElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
U zij de glorieEvangelische Liedbundel 132, Opwekking 213 
U zond uw ZoonOpwekking 414 
Uw genade is mij genoegOpwekking 614 
Via DolorosaSela (Via Dolorosa) 
Waardig is het LamOpwekking 615 
WaaromElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Wees gegroet, gij eersteling der dagenLvdK 221 
Weet je dat de lente komtElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Zie het kruisOpwekking 657 
Zie hoe Jezus lijdt voor mijOpwekking 706 
Zo lief had God de Vader onsOpwekking 509 
De dag van onze Vorst brak aanLvdK 229 
De hemel juichtEvangelische Liedbundel 123, Opwekking 359 
Heer, U draagt de hoogste kroonEvangelische Liedbundel 138, Opwekking 417 
In bidden en in smekenLvdK 235 
Koning Jezus, wij verhogen UOpwekking 401 
Kroon Hem met gouden kroonEvangelische Liedbundel 140 
Majesteit, groot is zijn majesteitEvangelische Liedbundel 142, Opwekking 181 
Verheven Heer  
Een grote HogepriesterZingende gezegend 95 
Wij knielen voor uw zetel neerLvdK 231 
De wind steekt opSela (Ik zal er zijn)Opwekking
Door de krachtOpwekking voor kids 31 
Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheidZingende gezegend 75 
Een machtige rivier  
Geest van God, blaas op mijOpwekking 565 
God is getrouwLvdK 304 
Geloof, hoop en liefdeOpwekking 472 
Heer, ik hoor van rijke zegenEvangelische Liedbundel 147 
Heilige Geest van GodEvangelische Liedbundel148, Opwekking 343 
Kom, o heilige GeestSela (U)Opwekking
Ik moet weggaanElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3 
Laat het huis gevuld zijnOpwekking 623 
Laat me in U blijven, groeien, bloeienLvdK 78 
Laat uw vrede heersenOpwekking 501 
RuachEvangelische Liedbundel 57, Opwekking 129 
Steek een vuur aan  
Vlammetjes  
Veni Creator SpiritusOpwekking 319 
Veni Creator SpiritusTaizé 
Wees niet bedroefd  
Welkom, heil'ge Geest van GodEvangelische Liedbundel 153, Opwekking 391 
Zend het vuur vandaagLeger des Heils 506 
Zij zit als een vogelLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 108 
De aard' is van God en al wat daarin isEvangelische Liedbundel 155, Opwekking 300 
De hemel verteltOpwekking 709 
De schepping prijst haar Makers pracht!Artiesten en bands 
God die alles maakteEvangelische Liedbundel 433 
Kom en laat ons prijzenOpwekking 604 
God is a godSpirituals 0 
Komt, laat ons vrolijk zingenEvangelische Liedbundel 161 
Lof, aanbiddingEvangelische Liedbundel 161, Opwekking 671 
Maker van alles  
O eeuw'ge Vader, sterk in machtLvdK 467 
U zag dat het goed was  
U bent Heer van de scheppingOpwekking 329 
Zeg, wie heeft geschapen?  
Zie de zonElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Zie ik sterren aan de hemel staanEvangelische Liedbundel 163 
AdonaiOpwekking 669 
Als God zijn stem doet horenEvangelische Liedbundel 192 
Baruch Haba  
Gebed voor Israël  
Hoor, o IsraëlOpwekking 368 
Eer en glorieOpwekking 750 
El Shaddai  
Hoor Israël  
Jeruzalem, zo zegt de HeerZingende gezegend 38 
Sta op! O IsraëlEvangelische Liedbundel 200 
Jubel, jubel, dochter SionsEvangelische Liedbundel 197 
Nu laat U mij in vrede gaanSela (In het licht) 
Vrede voor JeruzalemOpwekking 744 
Sjaloom chaverim  
Sta op, o kind'ren van IsraëlEvangelische Liedbundel 201, Opwekking 262 
Create in Me a Clean HeartEvangelische Liedbundel 10, Opwekking 389 
Heer, ik kom tot UOpwekking 125 
Heer, ontferm U over onsEvangelische Liedbundel 303, Opwekking 328 
Heer, vergeef ons  
Het woord van GodSela (Ik zal er zijn) 
Humble Thyself  
I’m Troubled in Mind  
Lead Me to the Rock  
Maak ons hart onrustig, God  
O Heer, de nacht komt over onsEvangelische Liedbundel 306, Opwekking 382 
Sorry zeggen  
Stilte over alle landenEvangelische Liedbundel 175 
Vader, vol van vrees en schaamteEvangelische Liedbundel 304, Opwekking 350 
Wees genadigOpwekking 624 
Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur  
Als Hij maar van mij isLvdK 455 
Blij, blij  
Al wat ik benOpwekking 697 
’k Ben een schip in de stormEvangelische Liedbundel 220 
Ancient Words  
De rivierOpwekking 642 
Doorgrond mijn hartEvangelische Liedbundel 308, Opwekking 222 
Down by the Riverside  
Genade zo grootOpwekking 688 
Genade, zo oneindig grootEvangelische Liedbundel 203, Opwekking 428 
’k Heb Jezus nodig, heel mijn levenEvangelische Liedbundel 435, Opwekking voor kids 27 
Hungry  
Hier ben ik, HeerSela (In het licht) 
Ho! Stop!Evangelische Liedbundel 438, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
I Do Belong to that Band  
Ik wil zingen van mijn HeilandEvangelische Liedbundel 346, Opwekking 226 
Ik volg de HeerEvangelische Liedbundel 443, Opwekking voor kids 22 
Kom met uw genade, HeerOpwekking 353 
Iedere nachtTaizé 
Little by LittleEvangelische Liedbundel 496 
Meer liefde, meer krachtOpwekking 342 
O Lamb, Beautiful Lamb  
O waar wil je heen gaan?Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 21 
Open mijn ogenOpwekking 187 
The Happy Side of Life  
ReddingsliedOpwekking 743 
Schijn met uw licht in mijn hart, HeerOpwekking 559 
TodayOpwekking 645 
Wat mij dierbaar wasEvangelische Liedbundel 90, Opwekking 460 
Uw sterke handOpwekking 598 
Jezus, vul ons met uw Geest  
Leer me uw discipel zijn  
Wees mijn verlangenOpwekking 520 
Zoals ik benEvangelische Liedbundel 211 
All Night, All Day  
Christus, Woord van den beginne  
Cornerstone  
Daar ruist langs de wolkenEvangelische Liedbundel 381, Johannes de Heer 33 
Diep, diep, diep als de zeeOpwekking voor kids 68 
De enige die redtOpwekking 773 
Heaven is a Wonderful Place  
Eigen roem is uitgeslotenOvernodig 451 
Geen andere naamEvangelische Liedbundel 80, Opwekking 420 
Gezegend is de VaderSela (Koninkrijk) 
Een vaste burcht is onze GodEvangelische Liedbundel 244a 
God keert alles omSela (In het licht) 
God van trouwOpwekking 542 
Groot is uw trouwEvangelische Liedbundel 170, Opwekking 123 
Hij alleen  
’k Stel mijn vertrouwenEvangelische Liedbundel 188, Opwekking 42 
Hij heeft de hele wereld in zijn handOp Toonhoogte 413 
Hij is de RotsElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Hij was bij God, Hij was er kind aan huisOverige 0 
His Love is Warmer  
Ik benSela (Gloria) 
Ik geloof dat God mijn VaderVoorzichtig licht 100 
Ik heb de vaste grond gevondenLvdK 440 
Ik wandel in het licht met JezusEvangelische Liedbundel 184 
Jezus alleenOpwekking 575 
Jezus is  
Jezus roept alle kleine kinderen  
Jezus, hoop van de volkenOpwekking 618 
Eén naam is onze hope  
Jezus' liefde voor mijSela (Ik zal er zijn) 
King Jesus is AllOpwekking voor kids 90 
Mijn Redder  
God heeft mij zijn Zoon gegevenLvdK 445 
Kom aan boordOp Toonhoogte 453 
Mildheid en majesteitEvangelische Liedbundel 111, Opwekking 312 
Nabij Gods hoog verheven troonOpwekking 546 
Nooit kan 't geloof teveel verwachtenLvdK 291 
Onder, boven, voor en achter  
Thy Word  
U hebt de overwinning behaaldEvangelische Liedbundel 141, Opwekking 289 
Uw naam is heiligOpwekking 594 
Verlosser, Vriend, o hoop, o lustLvdK 452 
Welk een vriend is onze JezusEvangelische Liedbundel 299 
Wie op de Heer vertrouwenOpwekking 184 
Wij blijven gelovenEvangelische Liedbundel 279 
Wonderlijke raad van GodSela (Koninkrijk) 
You Alone Can Rescue  
’k Geloof in God, Hij is mijn VaderLBK 429 
Bewaar je oog  
Bouw je huis  
Grote God, zie ons verlegenNieuwe Liedboek 745 
Heer, doorgrond mijn hartEvangelische Liedbundel 311 
Heer, raak mijn hart aanEvangelische Liedbundel 225, Opwekking 471 
Hold On  
Ik sta aan de deur en ik klopElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Jezus neemt de zondaars aanLvdK 436 
In My LifeOpwekking 128 
Jezus vol liefdeOpwekking 126 
Jezus, alles geef ik UOpwekking 582 
Lees je Bijbel, bid elke dagEvangelische Liedbundel 459 
Maak mij rein voor UOpwekking 427 
Meer en meer  
Nederig van hartOpwekking 561 
Wil je opstaan en Mij volgenLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 40 
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doônLvdK 462 
Als je geen liefde hebt voor elkaarEvangelische Liedbundel 422, Alles wordt nieuw III, 19 
Ben je groot of ben je kleinEvangelische Liedbundel 421, Opwekking voor kids 18 
Dit is mijn gebodOpwekking 51 
Breng ons samenSela (Ik zal er zijn) 
Eén kerkSela (U) 
Gij die gelooft, verheugt u samenLvdK 314 
Heer, wij zijn bijeengekomenZingende gezegend 218 
Ik wil jou van harte dienenEvangelische Liedbundel 213, Opwekking 378 
Kijk eens om je heenEvangelische Liedbundel 456, Alles wordt nieuw II, 28 
Kijken met uw ogen  
Kom in de kringOpwekking voor kids 5 
Samen in de naam van JezusEvangelische Liedbundel 218, Opwekking 167 
Kom naar het feest  
Toon mijn liefdeOpwekking 705 
U maakt ons éénEvangelische Liedbundel 217, Opwekking 194 
We Are One in the Spirit  
Waar God de Heer zijn schreden zetLvdK 305 
Ubi CaritasEvangelische Liedbundel 219, Taizé 
Wil jij mijn vriendje zijnElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Jezus, U staat bij ons  
Gaat heen in vredeZingende gezegend 240 
Three Part Harmony  
Zegen ons HeerOpwekking 189 
Aber du weisst den Weg für michTaizé 
Al mijn dagenEvangelisches Gesangbuch 644 
Dans nos obscurités (Als alles duister is)Evangelische Liedbundel 171, Taizé 
Als er vergeving isOpwekking 629 
De Heer is onze spiegel  
Jésus le Christ (Jezus, U bent)Evangelische Liedbundel 173, Taizé 
Een parel in Gods handEvangelische Liedbundel 471 
God wijst mij een wegEvangelische Liedbundel 224, Opwekking 429 
God zal met je zijnEvangelische Liedbundel 434 
Heer, wijs mij uw wegSela (Votum)Opwekking 687
He Who Began a Good Work in You  
Hoger dan de blauwe luchtenEvangelische Liedbundel 439 
Hij is erbijOpwekking 729 
Hij kent mijn naamOpwekking 617 
I Heard the Voice of Jesus SayEvangelische Liedbundel 229 
Ik ben veilig  
Ik zag een kuikentjeEvangelische Liedbundel 445, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Jezus is de goede herderEvangelische Liedbundel 452 
Kom tot de VaderOpwekking 599 
Je hoeft niet bang te zijnEvangelische Liedbundel 448 
Nobody knows the trouble I’ve seen  
O laat Gods Zoon je thans omhullenEvangelische Liedbundel 436, Opwekking 308 
Stil, mijn ziel, wees stilOpwekking 717 
Vaderhart  
U weet wat ik denkElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
U bent mijn schuilplaats, HeerEvangelische Liedbundel 230, Opwekking 176 
Uw tederheid genasEvangelische Liedbundel 237, Opwekking 358 
Vader, daal nu met uw Geest neerEvangelische Liedbundel 238, Opwekking 463 
Vinden  
Vrede  
Weest stil en weetOpwekking 154 
Zo vriendelijk en veilig als het lichtEvangelische Liedbundel 242, Verzameld Liedboek 242 
Ach, blijf met uw genadeLvdK 423 
Als God, mijn God, maar voor mij isLvdK 470 
Ik bouw op UEvangelische Liedbundel 246, Opwekking 124 
Door mijn GodOpwekking 171 
Gelukkig is het landLvdK 416 
Heel mijn hartSela (Votum) 
Be Bold, Be Strong  
In Gods overwinningEvangelische Liedbundel 247, Opwekking 43 
Tryin’ to Get Home  
O kerk, sta opOpwekking 704 
Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn GodOvernodig 470 
Wees bij onsSela (Ik zal er zijn) 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?Opwekking voor kids 7 
Als het ademen faaltLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 102 
Friends Are Friends Forever  
Als ik maar weetEvangelische Liedbundel 178 
Het was de tijd  
Ik zal er zijnSela (Ik zal er zijn)Opwekking
In dit moment van afscheid  
Give Me Jesus  
De dood is niet het eind  
Neem, Heer, mijn beide handenEvangelische Liedbundel 235 
Nu word je uitgedragenEvangelische Liedbundel 190 
Vaste Rots van mijn behoudEvangelische Liedbundel 189a 
Veilig in Jezus' armenEvangelische Liedbundel 191 
Zalig, die in Christus stervenLvdK 267 
You May Bury Me in the East  
Genade en vredeEvangelische Liedbundel 253, Opwekking 394 
Door uw genade, VaderEvangelische Liedbundel 249, Opwekking 369 
Ga nu heen in vredeEvangelische Liedbundel 270 
Gebed om zegenOpwekking 710 
Als een kind de kaars aansteekt  
God maakt vrijOpwekking 720 
Heer, laat zien (respons bij voorbeden)  
Heb de Heer je God liefOpwekking 691 
Gods volk wordt uitgeleidEvangelische Liedbundel 195, Opwekking 148 
Heer, U bent mijn leven  
HosannaOpwekking 685 
Hé luister mee  
Klein gloriaSela (Gloria) 
Kom uit de hemel tot ons HeerZingende gezegend 221 
Kom, o heil'ge Geest van GodEvangelische Liedbundel 146, Opwekking 452 
Heer, wij dragen onze gavenOverige 0 
Laat ons Christus zienOpwekking 755 
Komt nu zijn poorten met dankzeggingEvangelische Liedbundel 250, Opwekking 234 
Leef met de woorden  
Lees maar in de Bijbel  
Magnificat (met hart en ziel)Evangelische Liedbundel 268, Taizé 
Spreek, o HeerOpwekking 689 
Spreek HeerElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
U bent welkomOpwekking 573 
Uw woord is een lamp voor mijn voetEvangelische Liedbundel 262 
Votum en groetSela (Votum) 
Waar twee of drie bijeen zijn in mijn naamHoop van alle Volken 36 
Wij kiezen voor vrijheidEvangelische Liedbundel 260 
Wij leggen onze gavenEvangelische Liedbundel 269 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naamEvangelische Liedbundel 252, Opwekking 228 
Zegen de kind’ren Heer  
BelijdenisSela (U) 
DoopSela (Via Dolorosa) 
God kent jouOpwekking voor kids 77 
Heer, wij brengen onze kinderen bij UEvangelische Liedbundel 322 
Kind, wij dragen je op handenEvangelische Liedbundel 280 
Laat de kinderen tot mij komenEvangelische Liedbundel 278, Alles wordt nieuw I, 20 
Ik zegen jou in Jezus' naamEvangelische Liedbundel 444, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Mens zo klein, groot Godsgeschenk  
Met Christus ben ik gekruisigdEvangelische Liedbundel 84 
Van U zijn alle dingenLvdK 465 
Wade in the Water  
Wij zegenen jouOpwekking 736 
Eet het brood met MijEvangelische Liedbundel 284, Opwekking 318 
Brood, hier gedeeldLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 41 
Dit is het LamOpwekking 742 
Halleluja! Zing voor JezusOverige 
Aan uw tafelSela (Via Dolorosa)Opwekking 737
Heer, uw bloed dat reinigt mijOpwekking 315 
Heer, wij komen vol verlangenLvdK 182 
Hemelse VaderOpwekking 495 
Heilig, heilig, heiligEvangelische Liedbundel 287 
Huis van God  
Ik geloof in God de VaderEvangelische Liedbundel 289 
Ik zal er zijn voor jouMet andere woorden 292 
Jesus Christ, Bread of Life (Jezus, Heer, levend Brood)Taizé 
Let Us Break Bread Together  
Neemt en gedenktZingende gezegend 12 
Toen wij samen aten  
Wij danken voor de tafelHoop van alle Volken 95 
Bewaar ons, Here, bij uw woordLvdK 310 
Verborgen zegen  
Breng de hemel dichterbij  
In deze stilteSela (Via Dolorosa) 
En daarom bidden wijOpwekking voor Kids 97 
Heer, wees om mij heenSela (Koninkrijk) 
Heer, ontferm U  
Heer, ontferm UEvangelische Liedbundel 319a, Taizé 
Heer, onze GodEvangelische Liedbundel 319b 
Hier in uw heiligdomEvangelische Liedbundel 297, Opwekking 245 
In de morgenSela (Ik zal er zijn) 
It’s Me, O Lord  
Mon âme se reposeEvangelische Liedbundel 300, Taizé 
O Heer, mijn GodLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 107 
O Lord, Hear My PrayerTaizé 
Onze VaderEvangelische Liedbundel 325, Opwekking 436 
Kyrie eleisonEvangelische Liedbundel 319c, Taizé 
Onze VaderEvangelische Liedbundel 466, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Breng dank aan de EeuwigeOpwekking 331 
Dank UOpwekking 579 
Dank U Heer  
Dank U wel voor de sterren en de maanEvangelische Liedbundel 157e, 
Voor alle goede gaven, HeerEvangelische Liedbundel 157e 
Dank U, Heer, voor al wat leeft  
Dank U voor deze nieuwe morgenEvangelische Liedbundel 168 
Danklied  
De vreugde van U is mijn krachtOpwekking 654 
Er is een VerlosserOpwekking 263 
I Know the Lord  
In the Lord I'll Be Ever ThankfulEvangelische Liedbundel 222, Taizé 
It's a Happy Day  
Ik ben zo dankbaarOpwekking 580 
Mijn Vader, dank U wel  
Vader God, ik vraag mij afEvangelische Liedbundel 355, Opwekking 399 
Voor uw liefde Heer JezusOpwekking 60 
Wij leven van de windSela (Koninkrijk) 
We Wanna Thank You  
AdembenemendOpwekking 684 
Blessed Be Your Name  
ABCElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Bron van licht en levenOpwekking 180 
Come let us singEvangelische Liedbundel 481 
Daar komt nooit een einde aan  
De Heer is hierOpwekking 458 
De God die eeuwig leeftOpwekking 702 
Alle volken, looft de HereLvdK 464 
De Koning in zijn prachtOpwekking 661 
Hoor de vogels zingen weerEvangelische Liedbundel 440 
De naam van de HeerEvangelische Liedbundel 499, Opwekking 439 
Eeuwig Woord, U willen wij bezingenLvdK 476 
God is goed, kom, zingt en jubeltEvangelische Liedbundel 338, Opwekking 274 
Geprezen zij de HereEvangelische Liedbundel 221, Opwekking 411 
Dit is de dag  
Glorie aan GodEvangelische Liedbundel 245, Opwekking 354 
Glorie, glorie, glorie aan het LamEvangelische Liedbundel 337, Opwekking 294 
Groot en machtig is HijOpwekking 387 
Groot is de HeerOpwekking 267 
Halleluja AdonaiOpwekking 731 
Halleluja! Lof zij het LamLvdK 259 
Halleluja, eeuwig dank en ereLvdK 257 
Heer, God, U loven wijEvangelische Liedbundel 341, Opwekking 7 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naamEvangelische Liedbundel 343 
Hemelhoog  
Here der HerenOpwekking 159 
Hij is verheerlijktOpwekking 349 
Hij is HeerOpwekking 586 
Hoor ons lofliedOpwekking 553 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hogeEvangelische Liedbundel 344, Opwekking 298 
Ik prijs U HeerOpwekking 465 
Ik zing en juichEvangelische Liedbundel 345, Opwekking 423 
Jezus, wat een heerlijke naamOpwekking 493 
Jezus, wij vieren dat U overwonOpwekking 477 
Liefde was hetEvangelische Liedbundel 119, Opwekking 400 
Juich voor de HeerEvangelische Liedbundel 372, Opwekking 461 
Lof, eer, aanbiddingEvangelische Liedbundel 349, Opwekking 232 
Juicht, want Jezus is HeerEvangelische Liedbundel 130, Opwekking 174 
King of KingsEvangelische Liedbundel 495, Opwekking 137 
Komt, laat ons zingen al te zaamEvangelische Liedbundel 348 
Maak een vrolijk geluid voor de HeerEvangelische Liedbundel 462 
Machtig God, sterke RotsEvangelische Liedbundel 351, Opwekking 277 
Mijn verlosser leeftOpwekking 554 
O hoogt' en diepte, looft nu GodLvdK 461 
O, kom nu en jubelEvangelische Liedbundel 352, Opwekking 339 
Our God  
U bent GodOpwekking 419 
Prijs AdonaiOpwekking 638 
Prijs onze HeerEvangelische Liedbundel 353, Opwekking 364 
Tienduizend redenenOpwekking 733 
Prijst Hem, prijst HemEvangelische Liedbundel 354 
Zing halleluja voor de HeerOpwekking 68 
U bent heiligOpwekking 609 
Van A tot Z  
Wie is God behalve onze Heer?Evangelische Liedbundel 5, Opwekking 270 
Voor eeuwigOpwekking 620 
Vreugde, vreugde, louter vreugdeEvangelische Liedbundel 357 
Zingen maakt blijEvangelische Liedbundel 478 
Aan uw voeten HeerEvangelische Liedbundel 261, Opwekking 462 
Abba, VaderEvangelische Liedbundel 376, Opwekking 136 
Agnus DeiOpwekking 633 
De kracht van uw liefdeEvangelische Liedbundel 226, Opwekking 488 
Father, We Love YouOpwekking 147 
Dit is mijn verlangenOpwekking 510 
God in ons middenEvangelische Liedbundel 362 
God is in ons middenSela (Koninkrijk) 
Ik hou van UOpwekking 150 
Heerlijk is uw naamEvangelische Liedbundel 364, Opwekking 379 
Het wordt stil in mijn hartElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3 
Houd me dicht bij UOpwekking 616 
Heer, U bent El ElohimOpwekking 333 
Ik aanbid UOpwekking 481 
Ik kniel neer en belijdOpwekking 549 
Ik kom in uw heiligdom binnenEvangelische Liedbundel 298, Opwekking 192 
Ik verhoog UOpwekking 120 
In Moments Like These (Wij zijn bij elkaar)Opwekking 139 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komenOpwekking 502 
Jezus, wij verhogen UEvangelische Liedbundel 139, Opwekking 237 
Kadosh; HeiligEvangelische Liedbundel 370, Opwekking 496 
Kom, nu is de tijd aanbid HemOpwekking 539 
Levende offersOpwekking 648 
Licht van de wereldOpwekking 595 
Majesteit  
Niemand is als UOpwekking 474 
O Jezus, hoe vertrouwd en goedLvdK 446 
Majesteit, Koning in eeuwigheidEvangelische Liedbundel 143, Opwekking 475 
O, Heer mijn GodOpwekking 407 
SymfonieOpwekking 753 
U Heer, bent wonderschoonOpwekking 205 
U die mij geschapen hebtEvangelische Liedbundel 315, Opwekking 355 
Omdat U groot bentElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2 
Wij willen U ontmoetenOpwekking 489 
Vader, Zoon en GeestOpwekking 402 
Voor uw grote naamOpwekking 558 
Waardig, o waardigEvangelische Liedbundel 379, Opwekking 178 
Vader, ik aanbid UEvangelische Liedbundel 378, Opwekking 46 
Waiting Here For You  
You Are Holy  
Ik wil komen en knielen aan uw voetenEvangelische Liedbundel 367, Opwekking 324 
Wees stil voor het aangezicht van GodEvangelische Liedbundel 241, Opwekking 464 
Daar is krachtOpwekking 446 
Bouw uw koninkrijkOpwekking 769 
Er is een HeerOpwekking 11 
Delen  
Kom en help ons oogstenOpwekking 403 
Ga dan in zijn naamEvangelische Liedbundel 394, Opwekking 486 
Gezonden door de Heer  
God heeft een plan  
God roept onsSela (In het licht) 
God roept ons allen tot de daadLBK 474 
Handen van God  
Heer, uw licht en uw liefde schijnenEvangelische Liedbundel 382, Opwekking 334 
Het koninkrijk is heel dichtbij  
In Jezus' naamSela (Via Dolorosa) 
Laat heel de wereld het zienEvangelische Liedbundel 388, Opwekking 276 
Laat mij zijn een instrumentEvangelische Liedbundel 387 
Laat uw glorie zienOpwekking 557 
Laat zo je licht maar schijnenEvangelische Liedbundel 458, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Leid mij, HeerEvangelische Liedbundel 186a, Opwekking 27 
Maak ons tot een stralend lichtEvangelische Liedbundel 390, Opwekking 346 
Met hart en handen  
Toon uw heerlijkheidOpwekking 505 
Regeer in mijOpwekking 569 
Vertel het aan de mensenElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
We houden ons niet langer stil  
U bewaart het overzicht  
Wij gaan op wegEvangelische Liedbundel 393, Opwekking 404 
Wij willen dat Jezus wordt verhoogdOpwekking 468 
Zeg het voort  
Doen wat U vraagt  
Als U het huis niet bouwtOpwekking 713 
Draag de last, die de ander buigt  
God met ons  
Heel uw koninkrijkSela (Koninkrijk) 
Grijp toch de kansen door God u gegevenEvangelische Liedbundel 396 
Ik was hongerigEvangelische Liedbundel 399, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Heer die recht wil  
Kinderen van de VaderElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Licht aan  
Met open armen  
Toen ik naar mijn naaste zochtEvangelische Liedbundel 402 
Wat een wonder dat ik meewerken magOpwekking 732 
Wat doe ik nu ik Christus ken?Hoop van alle Volken 97 
Wees in uw roeping eensgezindLiederen en gebeden uit Iona & Glasgow 49 
Wij willen gaven delenEvangelische Liedbundel 401 
De aarde is vervuildEvangelische Liedbundel 403 
De dag van de HeerSela (Ik zal er zijn) 
De grote dag breekt weldra aanLvdK 463 
De tijd van EliaOpwekking 570 
Eeuwige GodEvangelische Liedbundel 417, Opwekking 454 
En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom!'Evangelische Liedbundel 96 
Eens zal op de grote morgenEvangelische Liedbundel 406 
Elk oog zal hem zien als Hij komtElly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1 
Er is een dagOpwekking 585 
God woont bij de mensen  
Hef je hoofd omhoogOpwekking 288 
Hij is KoningSela (Ik zal er zijn) 
Ik kom met haastLvdK 296 
Ik zie een poort wijd open staanEvangelische Liedbundel 409 
Kom, o bron van zegeningenOpwekking 653 
Jezus leeft in eeuwigheidEvangelische Liedbundel 411, Opwekking 71 
Mijn hart wacht stil op U, o HeerZingende gezegend 301 
Schatkist vol gebedenOpwekking voor Kids 290 
Soon and Very SoonEvangelische Liedbundel 503 
Tot aan die dagOpwekking 665 
Spoedig zal komen de Hemelse HeerEvangelische Liedbundel 416 
Verborgen rijkdomSela (Ik zal er zijn) 
Wanneer?Opwekking 716 
We Shall OvercomeEvangelische Liedbundel 505 
Wij zullen opstaanEvangelische Liedbundel 475, Opwekking voor kids 51 
Zijn Gods wegen donker, duister?Overnodig 292 
Zo eerlijk als God  
Saviour of the WorldOpwekking 773 
In Christ AloneOpwekking 575 
Mighty to SaveOpwekking 680 
One Church (Your Hand O God)Sela (U) 
This Is The DayOpwekking 032 
Ten Thousand Reasons (Bless the Lord)Opwekking 733 
Living SacrificesOpwekking 648