oorsprong liederen

Homeoorsprong liederen
Titel Orgelbegeleiding in Alternatief
Gelukkig zal je zijn    
Welzalig de man, die niet wandelt Opwekking 244  
Mijn HEER, kom toch terug Psalmen voor Nu 6 (Voor niemand bang)  
Psalm 8    
Genoeg    
Hoe lang, o Heer? Opwekking 778  
Wie zo leeft Psalmen voor Nu 15 (Totdat het veilig is)  
Ik val niet uit uw hand Psalmen voor Nu 16 (Liefde, brood en slaap)  
De Here is mijn herder Evangelische Liedbundel 6, Opwekking 121  
De Heer is mijn herder Evangelische Liedbundel 7a, Opwekking 215  
Mijn Herder Sela (Ik zal er zijn)  
I am sure I shall see Taizé  
U bent mijn anker Opwekking 621  
Wait for the Lord Taizé  
Grote God die mij bevrijdt    
Als een hert dat verlangt naar water Evangelische Liedbundel 8, Opwekking 281  
Schuilplaats    
Hoe sterk U bent Psalmen voor Nu 57 (Totdat het veilig is)  
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God Evangelische Liedbundel 12  
Uw trouw en liefde Evangelische Liedbundel 14  
God zegent ons Psalmen voor Nu 67 (Voor niemand bang)  
Altijd bij U Sela (Ik zal er zijn)  
Wat hou ik van uw huis Psalmen voor Nu 84 (Totdat het veilig is)  
Alles komt goed Psalmen voor Nu 90 (Totdat het veilig is)  
Mijn toevlucht    
Zing een nieuw lied Psalmen voor Nu 96 (Heilig boven alles)  
Ik wil juichen voor U Opwekking 589  
Halleluja    
Loof de Here, mijn ziel Evangelische Liedbundel 25  
Bless the Lord, my soul Taizé  
Cantarei ao Senhor Taizé  
Daar waar de zon opkomt Opwekking voor kids 155  
Looft de Here, alle gij volken Evangelische Liedbundel 30  
Laudate, omnes gentes (Verblijdt u alle volken) Taizé  
Met ons Psalmen voor Nu 117 (Geen woord te veel)  
Confitemini domino Taizé18  
Uw woord    
Mijn hulp is van U, Heer Opwekking 640  
Ik hef mijn ogen Opwekking 451  
Waar komt mijn hulp vandaan? Psalmen voor Nu 121 (Totdat het veilig is)  
Jeruzalem Jeruzalem Psalmen voor Nu 122 (Voor niemand bang)  
Vrede voor Gods volk Psalmen voor Nu 125 (Geen woord te veel)  
God onze Heer zal ons uit de woestijn Hoop van alle Volken 85  
Uit de diepten Psalmen voor Nu 130 (Totdat het veilig is)  
Hiney matov oema nayim Evangelische Liedbundel 34  
Zo mooi Psalmen voor Nu 133 (Gefeliciteerd)  
Familie Opwekking 767  
God kijkt naar ons om Psalmen voor Nu 136 (Totdat het veilig is)  
Heer, U bent altijd bij mij Opwekking 518  
Heer, u kent mij als geen ander    
Adem om van U te zingen Psalmen voor Nu 145  
Psalm 146    
Halleluja, looft God in zijn heiligdom Evangelische Liedbundel 39  
Na de zondvloed Evangelische Liedbundel 465  
Ken je dit verhaal?    
God, de stem die sprak Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 22  
De dromen Evangelische Liedbundel 453, Alles wordt nieuw I, 6  
Klein klein kindje Evangelische liedbundel 457, Alles wordt nieuw II, 5  
Hoe kwam Mozes    
Gods volk ging op weg Hoop van alle Volken 87  
De Here zegent jou    
De muren van Jericho Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Simson    
Ruth    
Hanna had geen kindje    
David met zijn slinger Opwekking 103  
David is gevlucht Kinderbijbelliedjesleesboek 2  
Naäman Kinderbijbelliedjesleesboek 3  
Herstel ons land Opwekking 552  
Zoals Nehemia Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Banqueting table Opwekking 19  
Bevrijd uit slavernij    
De woestijn zal bloeien als een roos Evangelische Liedbundel 404, Opwekking 388  
Kom, laten wij aanbidden Opwekking 540  
Die eeuwig trouw is schonk mij tong en taal Voorzichtig licht 40  
Man van smarten Sela (Via Dolorosa)  
Zoals klei in de hand van de pottenbakker Evangelische Liedbundel 479, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Hoopvolle toekomst    
Sadrach, Mesach en Abednego Kinderbijbelliedjesleesboek 6  
Daniël Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Didn’t my Lord deliver Daniel    
Zeeën van recht    
Jona Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Waarom, waarom Evangelische Liedbundel 54  
Zacharias en Elizabet Kinderbijbelliedjesleesboek 7  
Wees niet bezorgd Evangelische Liedbundel 59  
Hoor de leeuwerik boven het graan Hoop van alle Volken 62  
Zoek eerst het koninkrijk van God Evangelische Liedbundel 58, Opwekking 40  
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots Evangelische Liedbundel 430  
Kom tot Mij Opwekking 412  
Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
In een scheepje Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Weinig is veel    
Tot zeven maal zeventig maal Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Jij krijgt evenveel Kinderbijbelliedjesleesboek 11  
Met lampen voor het feest gereed Evangelische Liedbundel 63  
Door de ogen van de ander    
Vier mannen en een zieke vriend Alles wordt nieuw IV, 16  
Kleine dochter van Jaïrus Alles wordt nieuw II, 18  
De Samaritaan Kinderbijbelliedjesleesboek 9  
Als je bidt zal Hij je geven Evangelische Liedbundel 420  
Er is geen plaats Evangelische Liedbundel 431, Alles wordt nieuw I, 24  
Meester, tot wie zouden wij gaan? Evangelische Liedbundel 72  
Alzo lief had God de wereld    
Waar zal ik heen gaan Evangelische Liedbundel 73  
U bent de wijnstok Evangelische Liedbundel 77  
Tabitha Kinderbijbelliedjesleesboek 14  
Ook al zitten wij gevangen Zingende gezegend 80  
Jezus ging Gods weg    
Dit is mijn hand en dat mijn voet Evangelische Liedbundel 428, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Wees standvastig, onwankelbaar    
Heer Jezus, Uw genade Evangelische Liedbundel 83  
Vrijheid    
Ik wens je Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Liefde, blijdschap, vrede Evangelische Liedbundel 461  
Alles draait om Hem    
Door het geloof    
De wedloop Opwekking 564  
Ik zie de Heer Opwekking 591  
De zaligheid is van God Evangelische Liedbundel 93, Opwekking 381  
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Alles wordt nieuw I, 30  
Al wie dolend in het donker Evangelische Liedbundel 109, 24 Kerkliederen 109  
De minsten van de mensen Sela (In het licht)  
Donker de nacht Evangelische Liedbundel 100  
Als je veel van iemand houdt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Een Koning is geboren Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Een rijsje is ontsproten Hoop van alle Volken 84  
Eer zij God in onze dagen LvdK 134  
Er is een Kindeke geboren op aard Op Toonhoogte 341  
Geen windvlaag van buiten Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 23  
Eer aan God, de hoogste Heer!    
Goed nieuws Opwekking voor kids 123  
Zing nu voor de Hoogste    
Gloria, gloria (Ere zij God) Evangelische Liedbundel 259, Taizé  
God met ons    
Heel gewoon Op Toonhoogte 343  
Het ezeltje    
Hoor, de eng'len zingen d'eer LvdK 135  
Ik kniel aan uwe kribbe neer LvdK 141  
In het licht Sela (In het licht)  
Kom, vier het feest met mij Sela (Gloria)  
Komt allen tezamen LvdK 138  
Lied van het Licht    
Maria was met Jozef    
O kom, o kom, Immanuël LvdK 125  
Mary Did You Know?    
Het is een wonder, een geheim    
Poor Little Jesus    
Offer van aanbidding Artiesten en Bands  
Verwachting    
Rise up shepherds    
Vlucht, Jozef, vlucht    
Verwachten    
Volheid van God Sela (In het licht)  
Volheid van genade Sela (Gloria)  
Vrolijk kerstfeest    
Wij trekken in een lange stoet Sela (In het licht)  
Wij zijn de herders    
Wijs mij de weg naar Betlehem Sela (Gloria)  
Zo is het beloofd Sela (Gloria)  
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan    
Agnus Dei Sela (Via Dolorosa)  
Als ik mijn ogen sluit    
Bleibet hier (Blijf bij mij) Evangelische Liedbundel 296, Taizé  
Brother, Did You Hear When Jesus Rose?    
Calvary    
Christus, onze Heer, verrees Opwekking 352  
Daar gaat een lam en draagt de schuld LvdK 187  
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Evangelische Liedbundel 122, Leger des heils 490  
De Heer is waarlijk opgestaan Evangelische Liedbundel 427, Tussentijds 169  
Geprezen zij de Heer Evangelische Liedbundel 125, Opwekking 44  
Getsémane, die nacht moest eenmaal komen LvdK 180  
Getsémane    
Gezegend Hij, die komt Opwekking 106  
Getsémane Sela (Via Dolorosa)  
God enkel licht LvdK 449  
Heer, ik prijs uw grote naam Evangelische Liedbundel 342, Opwekking 430  
Happy Day    
Het is volbracht Evangelische Liedbundel 117, Opwekking 260  
Het leven krijgt weer kleur    
Hij kwam bij ons Evangelische Liedbundel 118, Opwekking 268  
Hij leeft Evangelische Liedbundel 354  
Hoe kom ik van zonde vrij? Evangelische Liedbundel 206, Opwekking 413  
I Must Walk My Lonesome Valley    
In manus tuas, Pater Taizé  
In een donker graf gevangen Opwekking 313  
Ik zie het kruis Opwekking 751  
Jezus is ons licht en leven LvdK 222  
Onze Heer is opgestaan!    
Juich Hosanna!    
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten LvdK 177  
Mijn verlosser hangt aan 't kruis LvdK 189  
Morgen zal het Pasen zijn    
Nu wordt het licht    
Palmpasen Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Omdat U zoveel van mij hield Opwekking 470  
Jesus remember me Taizé  
The Angel Roll The Stone Away    
Toen de Heer was opgestaan Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
U zij de glorie Evangelische Liedbundel 132, Opwekking 213  
U zond uw Zoon Opwekking 414  
Uw genade is mij genoeg Opwekking 614  
Via Dolorosa Sela (Via Dolorosa)  
Waardig is het Lam Opwekking 615  
Waarom Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Wees gegroet, gij eersteling der dagen LvdK 221  
Weet je dat de lente komt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Zie het kruis Opwekking 657  
Zie hoe Jezus lijdt voor mij Opwekking 706  
Zo lief had God de Vader ons Opwekking 509  
De dag van onze Vorst brak aan LvdK 229  
De hemel juicht Evangelische Liedbundel 123, Opwekking 359  
Heer, U draagt de hoogste kroon Evangelische Liedbundel 138, Opwekking 417  
In bidden en in smeken LvdK 235  
Koning Jezus, wij verhogen U Opwekking 401  
Kroon Hem met gouden kroon Evangelische Liedbundel 140  
Majesteit, groot is zijn majesteit Evangelische Liedbundel 142, Opwekking 181  
Verheven Heer    
Een grote Hogepriester Zingende gezegend 95  
Wij knielen voor uw zetel neer LvdK 231  
De wind steekt op Sela (Ik zal er zijn) Opwekking
Door de kracht Opwekking voor kids 31  
Geef, Heer, uw volk vrijmoedigheid Zingende gezegend 75  
Een machtige rivier    
Geest van God, blaas op mij Opwekking 565  
God is getrouw LvdK 304  
Geloof, hoop en liefde Opwekking 472  
Heer, ik hoor van rijke zegen Evangelische Liedbundel 147  
Heilige Geest van God Evangelische Liedbundel148, Opwekking 343  
Kom, o heilige Geest Sela (U) Opwekking
Ik moet weggaan Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3  
Laat het huis gevuld zijn Opwekking 623  
Laat me in U blijven, groeien, bloeien LvdK 78  
Laat uw vrede heersen Opwekking 501  
Ruach Evangelische Liedbundel 57, Opwekking 129  
Steek een vuur aan    
Vlammetjes    
Veni Creator Spiritus Opwekking 319  
Veni Creator Spiritus Taizé  
Wees niet bedroefd    
Welkom, heil'ge Geest van God Evangelische Liedbundel 153, Opwekking 391  
Zend het vuur vandaag Leger des Heils 506  
Zij zit als een vogel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 108  
De aard' is van God en al wat daarin is Evangelische Liedbundel 155, Opwekking 300  
De hemel vertelt Opwekking 709  
De schepping prijst haar Makers pracht! Artiesten en bands  
God die alles maakte Evangelische Liedbundel 433  
Kom en laat ons prijzen Opwekking 604  
God is a god Spirituals 0  
Komt, laat ons vrolijk zingen Evangelische Liedbundel 161  
Lof, aanbidding Evangelische Liedbundel 161, Opwekking 671  
Maker van alles    
O eeuw'ge Vader, sterk in macht LvdK 467  
U zag dat het goed was    
U bent Heer van de schepping Opwekking 329  
Zeg, wie heeft geschapen?    
Zie de zon Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Zie ik sterren aan de hemel staan Evangelische Liedbundel 163  
Adonai Opwekking 669  
Als God zijn stem doet horen Evangelische Liedbundel 192  
Baruch Haba    
Gebed voor Israël    
Hoor, o Israël Opwekking 368  
Eer en glorie Opwekking 750  
El Shaddai    
Hoor Israël    
Jeruzalem, zo zegt de Heer Zingende gezegend 38  
Sta op! O Israël Evangelische Liedbundel 200  
Jubel, jubel, dochter Sions Evangelische Liedbundel 197  
Nu laat U mij in vrede gaan Sela (In het licht)  
Vrede voor Jeruzalem Opwekking 744  
Sjaloom chaverim    
Sta op, o kind'ren van Israël Evangelische Liedbundel 201, Opwekking 262  
Create in Me a Clean Heart Evangelische Liedbundel 10, Opwekking 389  
Heer, ik kom tot U Opwekking 125  
Heer, ontferm U over ons Evangelische Liedbundel 303, Opwekking 328  
Heer, vergeef ons    
Het woord van God Sela (Ik zal er zijn)  
Humble Thyself    
I’m Troubled in Mind    
Lead Me to the Rock    
Maak ons hart onrustig, God    
O Heer, de nacht komt over ons Evangelische Liedbundel 306, Opwekking 382  
Sorry zeggen    
Stilte over alle landen Evangelische Liedbundel 175  
Vader, vol van vrees en schaamte Evangelische Liedbundel 304, Opwekking 350  
Wees genadig Opwekking 624  
Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur    
Als Hij maar van mij is LvdK 455  
Blij, blij    
Al wat ik ben Opwekking 697  
’k Ben een schip in de storm Evangelische Liedbundel 220  
Ancient Words    
De rivier Opwekking 642  
Doorgrond mijn hart Evangelische Liedbundel 308, Opwekking 222  
Down by the Riverside    
Genade zo groot Opwekking 688  
Genade, zo oneindig groot Evangelische Liedbundel 203, Opwekking 428  
’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven Evangelische Liedbundel 435, Opwekking voor kids 27  
Hungry    
Hier ben ik, Heer Sela (In het licht)  
Ho! Stop! Evangelische Liedbundel 438, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
I Do Belong to that Band    
Ik wil zingen van mijn Heiland Evangelische Liedbundel 346, Opwekking 226  
Ik volg de Heer Evangelische Liedbundel 443, Opwekking voor kids 22  
Kom met uw genade, Heer Opwekking 353  
Iedere nacht Taizé  
Little by Little Evangelische Liedbundel 496  
Meer liefde, meer kracht Opwekking 342  
O Lamb, Beautiful Lamb    
O waar wil je heen gaan? Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 21  
Open mijn ogen Opwekking 187  
The Happy Side of Life    
Reddingslied Opwekking 743  
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer Opwekking 559  
Today Opwekking 645  
Wat mij dierbaar was Evangelische Liedbundel 90, Opwekking 460  
Uw sterke hand Opwekking 598  
Jezus, vul ons met uw Geest    
Leer me uw discipel zijn    
Wees mijn verlangen Opwekking 520  
Zoals ik ben Evangelische Liedbundel 211  
All Night, All Day    
Christus, Woord van den beginne    
Cornerstone    
Daar ruist langs de wolken Evangelische Liedbundel 381, Johannes de Heer 33  
Diep, diep, diep als de zee Opwekking voor kids 68  
De enige die redt Opwekking 773  
Heaven is a Wonderful Place    
Eigen roem is uitgesloten Overnodig 451  
Geen andere naam Evangelische Liedbundel 80, Opwekking 420  
Gezegend is de Vader Sela (Koninkrijk)  
Een vaste burcht is onze God Evangelische Liedbundel 244a  
God keert alles om Sela (In het licht)  
God van trouw Opwekking 542  
Groot is uw trouw Evangelische Liedbundel 170, Opwekking 123  
Hij alleen    
’k Stel mijn vertrouwen Evangelische Liedbundel 188, Opwekking 42  
Hij heeft de hele wereld in zijn hand Op Toonhoogte 413  
Hij is de Rots Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Hij was bij God, Hij was er kind aan huis Overige 0  
His Love is Warmer    
Ik ben Sela (Gloria)  
Ik geloof dat God mijn Vader Voorzichtig licht 100  
Ik heb de vaste grond gevonden LvdK 440  
Ik wandel in het licht met Jezus Evangelische Liedbundel 184  
Jezus alleen Opwekking 575  
Jezus is    
Jezus roept alle kleine kinderen    
Jezus, hoop van de volken Opwekking 618  
Eén naam is onze hope    
Jezus' liefde voor mij Sela (Ik zal er zijn)  
King Jesus is All Opwekking voor kids 90  
Mijn Redder    
God heeft mij zijn Zoon gegeven LvdK 445  
Kom aan boord Op Toonhoogte 453  
Mildheid en majesteit Evangelische Liedbundel 111, Opwekking 312  
Nabij Gods hoog verheven troon Opwekking 546  
Nooit kan 't geloof teveel verwachten LvdK 291  
Onder, boven, voor en achter    
Thy Word    
U hebt de overwinning behaald Evangelische Liedbundel 141, Opwekking 289  
Uw naam is heilig Opwekking 594  
Verlosser, Vriend, o hoop, o lust LvdK 452  
Welk een vriend is onze Jezus Evangelische Liedbundel 299  
Wie op de Heer vertrouwen Opwekking 184  
Wij blijven geloven Evangelische Liedbundel 279  
Wonderlijke raad van God Sela (Koninkrijk)  
You Alone Can Rescue    
’k Geloof in God, Hij is mijn Vader LBK 429  
Bewaar je oog    
Bouw je huis    
Grote God, zie ons verlegen Nieuwe Liedboek 745  
Heer, doorgrond mijn hart Evangelische Liedbundel 311  
Heer, raak mijn hart aan Evangelische Liedbundel 225, Opwekking 471  
Hold On    
Ik sta aan de deur en ik klop Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Jezus neemt de zondaars aan LvdK 436  
In My Life Opwekking 128  
Jezus vol liefde Opwekking 126  
Jezus, alles geef ik U Opwekking 582  
Lees je Bijbel, bid elke dag Evangelische Liedbundel 459  
Maak mij rein voor U Opwekking 427  
Meer en meer    
Nederig van hart Opwekking 561  
Wil je opstaan en Mij volgen Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 40  
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn LvdK 462  
Als je geen liefde hebt voor elkaar Evangelische Liedbundel 422, Alles wordt nieuw III, 19  
Ben je groot of ben je klein Evangelische Liedbundel 421, Opwekking voor kids 18  
Dit is mijn gebod Opwekking 51  
Breng ons samen Sela (Ik zal er zijn)  
Eén kerk Sela (U)  
Gij die gelooft, verheugt u samen LvdK 314  
Heer, wij zijn bijeengekomen Zingende gezegend 218  
Ik wil jou van harte dienen Evangelische Liedbundel 213, Opwekking 378  
Kijk eens om je heen Evangelische Liedbundel 456, Alles wordt nieuw II, 28  
Kijken met uw ogen    
Kom in de kring Opwekking voor kids 5  
Samen in de naam van Jezus Evangelische Liedbundel 218, Opwekking 167  
Kom naar het feest    
Toon mijn liefde Opwekking 705  
U maakt ons één Evangelische Liedbundel 217, Opwekking 194  
We Are One in the Spirit    
Waar God de Heer zijn schreden zet LvdK 305  
Ubi Caritas Evangelische Liedbundel 219, Taizé  
Wil jij mijn vriendje zijn Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Jezus, U staat bij ons    
Gaat heen in vrede Zingende gezegend 240  
Three Part Harmony    
Zegen ons Heer Opwekking 189  
Aber du weisst den Weg für mich Taizé  
Al mijn dagen Evangelisches Gesangbuch 644  
Dans nos obscurités (Als alles duister is) Evangelische Liedbundel 171, Taizé  
Als er vergeving is Opwekking 629  
De Heer is onze spiegel    
Jésus le Christ (Jezus, U bent) Evangelische Liedbundel 173, Taizé  
Een parel in Gods hand Evangelische Liedbundel 471  
God wijst mij een weg Evangelische Liedbundel 224, Opwekking 429  
God zal met je zijn Evangelische Liedbundel 434  
Heer, wijs mij uw weg Sela (Votum) Opwekking 687
He Who Began a Good Work in You    
Hoger dan de blauwe luchten Evangelische Liedbundel 439  
Hij is erbij Opwekking 729  
Hij kent mijn naam Opwekking 617  
I Heard the Voice of Jesus Say Evangelische Liedbundel 229  
Ik ben veilig    
Ik zag een kuikentje Evangelische Liedbundel 445, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Jezus is de goede herder Evangelische Liedbundel 452  
Kom tot de Vader Opwekking 599  
Je hoeft niet bang te zijn Evangelische Liedbundel 448  
Nobody knows the trouble I’ve seen    
O laat Gods Zoon je thans omhullen Evangelische Liedbundel 436, Opwekking 308  
Stil, mijn ziel, wees stil Opwekking 717  
Vaderhart    
U weet wat ik denk Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
U bent mijn schuilplaats, Heer Evangelische Liedbundel 230, Opwekking 176  
Uw tederheid genas Evangelische Liedbundel 237, Opwekking 358  
Vader, daal nu met uw Geest neer Evangelische Liedbundel 238, Opwekking 463  
Vinden    
Vrede    
Weest stil en weet Opwekking 154  
Zo vriendelijk en veilig als het licht Evangelische Liedbundel 242, Verzameld Liedboek 242  
Ach, blijf met uw genade LvdK 423  
Als God, mijn God, maar voor mij is LvdK 470  
Ik bouw op U Evangelische Liedbundel 246, Opwekking 124  
Door mijn God Opwekking 171  
Gelukkig is het land LvdK 416  
Heel mijn hart Sela (Votum)  
Be Bold, Be Strong    
In Gods overwinning Evangelische Liedbundel 247, Opwekking 43  
Tryin’ to Get Home    
O kerk, sta op Opwekking 704  
Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God Overnodig 470  
Wees bij ons Sela (Ik zal er zijn)  
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Opwekking voor kids 7  
Als het ademen faalt Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 102  
Friends Are Friends Forever    
Als ik maar weet Evangelische Liedbundel 178  
Het was de tijd    
Ik zal er zijn Sela (Ik zal er zijn) Opwekking
In dit moment van afscheid    
Give Me Jesus    
De dood is niet het eind    
Neem, Heer, mijn beide handen Evangelische Liedbundel 235  
Nu word je uitgedragen Evangelische Liedbundel 190  
Vaste Rots van mijn behoud Evangelische Liedbundel 189a  
Veilig in Jezus' armen Evangelische Liedbundel 191  
Zalig, die in Christus sterven LvdK 267  
You May Bury Me in the East    
Genade en vrede Evangelische Liedbundel 253, Opwekking 394  
Door uw genade, Vader Evangelische Liedbundel 249, Opwekking 369  
Ga nu heen in vrede Evangelische Liedbundel 270  
Gebed om zegen Opwekking 710  
Als een kind de kaars aansteekt    
God maakt vrij Opwekking 720  
Heer, laat zien (respons bij voorbeden)    
Heb de Heer je God lief Opwekking 691  
Gods volk wordt uitgeleid Evangelische Liedbundel 195, Opwekking 148  
Heer, U bent mijn leven    
Hosanna Opwekking 685  
Hé luister mee    
Klein gloria Sela (Gloria)  
Kom uit de hemel tot ons Heer Zingende gezegend 221  
Kom, o heil'ge Geest van God Evangelische Liedbundel 146, Opwekking 452  
Heer, wij dragen onze gaven Overige 0  
Laat ons Christus zien Opwekking 755  
Komt nu zijn poorten met dankzegging Evangelische Liedbundel 250, Opwekking 234  
Leef met de woorden    
Lees maar in de Bijbel    
Magnificat (met hart en ziel) Evangelische Liedbundel 268, Taizé  
Spreek, o Heer Opwekking 689  
Spreek Heer Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
U bent welkom Opwekking 573  
Uw woord is een lamp voor mijn voet Evangelische Liedbundel 262  
Votum en groet Sela (Votum)  
Waar twee of drie bijeen zijn in mijn naam Hoop van alle Volken 36  
Wij kiezen voor vrijheid Evangelische Liedbundel 260  
Wij leggen onze gaven Evangelische Liedbundel 269  
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam Evangelische Liedbundel 252, Opwekking 228  
Zegen de kind’ren Heer    
Belijdenis Sela (U)  
Doop Sela (Via Dolorosa)  
God kent jou Opwekking voor kids 77  
Heer, wij brengen onze kinderen bij U Evangelische Liedbundel 322  
Kind, wij dragen je op handen Evangelische Liedbundel 280  
Laat de kinderen tot mij komen Evangelische Liedbundel 278, Alles wordt nieuw I, 20  
Ik zegen jou in Jezus' naam Evangelische Liedbundel 444, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Mens zo klein, groot Godsgeschenk    
Met Christus ben ik gekruisigd Evangelische Liedbundel 84  
Van U zijn alle dingen LvdK 465  
Wade in the Water    
Wij zegenen jou Opwekking 736  
Eet het brood met Mij Evangelische Liedbundel 284, Opwekking 318  
Brood, hier gedeeld Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 41  
Dit is het Lam Opwekking 742  
Halleluja! Zing voor Jezus Overige  
Aan uw tafel Sela (Via Dolorosa) Opwekking 737
Heer, uw bloed dat reinigt mij Opwekking 315  
Heer, wij komen vol verlangen LvdK 182  
Hemelse Vader Opwekking 495  
Heilig, heilig, heilig Evangelische Liedbundel 287  
Huis van God    
Ik geloof in God de Vader Evangelische Liedbundel 289  
Ik zal er zijn voor jou Met andere woorden 292  
Jesus Christ, Bread of Life (Jezus, Heer, levend Brood) Taizé  
Let Us Break Bread Together    
Neemt en gedenkt Zingende gezegend 12  
Toen wij samen aten    
Wij danken voor de tafel Hoop van alle Volken 95  
Bewaar ons, Here, bij uw woord LvdK 310  
Verborgen zegen    
Breng de hemel dichterbij    
In deze stilte Sela (Via Dolorosa)  
En daarom bidden wij Opwekking voor Kids 97  
Heer, wees om mij heen Sela (Koninkrijk)  
Heer, ontferm U    
Heer, ontferm U Evangelische Liedbundel 319a, Taizé  
Heer, onze God Evangelische Liedbundel 319b  
Hier in uw heiligdom Evangelische Liedbundel 297, Opwekking 245  
In de morgen Sela (Ik zal er zijn)  
It’s Me, O Lord    
Mon âme se repose Evangelische Liedbundel 300, Taizé  
O Heer, mijn God Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 107  
O Lord, Hear My Prayer Taizé  
Onze Vader Evangelische Liedbundel 325, Opwekking 436  
Kyrie eleison Evangelische Liedbundel 319c, Taizé  
Onze Vader Evangelische Liedbundel 466, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Breng dank aan de Eeuwige Opwekking 331  
Dank U Opwekking 579  
Dank U Heer    
Dank U wel voor de sterren en de maan Evangelische Liedbundel 157e,  
Voor alle goede gaven, Heer Evangelische Liedbundel 157e  
Dank U, Heer, voor al wat leeft    
Dank U voor deze nieuwe morgen Evangelische Liedbundel 168  
Danklied    
De vreugde van U is mijn kracht Opwekking 654  
Er is een Verlosser Opwekking 263  
I Know the Lord    
In the Lord I'll Be Ever Thankful Evangelische Liedbundel 222, Taizé  
It's a Happy Day    
Ik ben zo dankbaar Opwekking 580  
Mijn Vader, dank U wel    
Vader God, ik vraag mij af Evangelische Liedbundel 355, Opwekking 399  
Voor uw liefde Heer Jezus Opwekking 60  
Wij leven van de wind Sela (Koninkrijk)  
We Wanna Thank You    
Adembenemend Opwekking 684  
Blessed Be Your Name    
ABC Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Bron van licht en leven Opwekking 180  
Come let us sing Evangelische Liedbundel 481  
Daar komt nooit een einde aan    
De Heer is hier Opwekking 458  
De God die eeuwig leeft Opwekking 702  
Alle volken, looft de Here LvdK 464  
De Koning in zijn pracht Opwekking 661  
Hoor de vogels zingen weer Evangelische Liedbundel 440  
De naam van de Heer Evangelische Liedbundel 499, Opwekking 439  
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen LvdK 476  
God is goed, kom, zingt en jubelt Evangelische Liedbundel 338, Opwekking 274  
Geprezen zij de Here Evangelische Liedbundel 221, Opwekking 411  
Dit is de dag    
Glorie aan God Evangelische Liedbundel 245, Opwekking 354  
Glorie, glorie, glorie aan het Lam Evangelische Liedbundel 337, Opwekking 294  
Groot en machtig is Hij Opwekking 387  
Groot is de Heer Opwekking 267  
Halleluja Adonai Opwekking 731  
Halleluja! Lof zij het Lam LvdK 259  
Halleluja, eeuwig dank en ere LvdK 257  
Heer, God, U loven wij Evangelische Liedbundel 341, Opwekking 7  
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam Evangelische Liedbundel 343  
Hemelhoog    
Here der Heren Opwekking 159  
Hij is verheerlijkt Opwekking 349  
Hij is Heer Opwekking 586  
Hoor ons loflied Opwekking 553  
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge Evangelische Liedbundel 344, Opwekking 298  
Ik prijs U Heer Opwekking 465  
Ik zing en juich Evangelische Liedbundel 345, Opwekking 423  
Jezus, wat een heerlijke naam Opwekking 493  
Jezus, wij vieren dat U overwon Opwekking 477  
Liefde was het Evangelische Liedbundel 119, Opwekking 400  
Juich voor de Heer Evangelische Liedbundel 372, Opwekking 461  
Lof, eer, aanbidding Evangelische Liedbundel 349, Opwekking 232  
Juicht, want Jezus is Heer Evangelische Liedbundel 130, Opwekking 174  
King of Kings Evangelische Liedbundel 495, Opwekking 137  
Komt, laat ons zingen al te zaam Evangelische Liedbundel 348  
Maak een vrolijk geluid voor de Heer Evangelische Liedbundel 462  
Machtig God, sterke Rots Evangelische Liedbundel 351, Opwekking 277  
Mijn verlosser leeft Opwekking 554  
O hoogt' en diepte, looft nu God LvdK 461  
O, kom nu en jubel Evangelische Liedbundel 352, Opwekking 339  
Our God    
U bent God Opwekking 419  
Prijs Adonai Opwekking 638  
Prijs onze Heer Evangelische Liedbundel 353, Opwekking 364  
Tienduizend redenen Opwekking 733  
Prijst Hem, prijst Hem Evangelische Liedbundel 354  
Zing halleluja voor de Heer Opwekking 68  
U bent heilig Opwekking 609  
Van A tot Z    
Wie is God behalve onze Heer? Evangelische Liedbundel 5, Opwekking 270  
Voor eeuwig Opwekking 620  
Vreugde, vreugde, louter vreugde Evangelische Liedbundel 357  
Zingen maakt blij Evangelische Liedbundel 478  
Aan uw voeten Heer Evangelische Liedbundel 261, Opwekking 462  
Abba, Vader Evangelische Liedbundel 376, Opwekking 136  
Agnus Dei Opwekking 633  
De kracht van uw liefde Evangelische Liedbundel 226, Opwekking 488  
Father, We Love You Opwekking 147  
Dit is mijn verlangen Opwekking 510  
God in ons midden Evangelische Liedbundel 362  
God is in ons midden Sela (Koninkrijk)  
Ik hou van U Opwekking 150  
Heerlijk is uw naam Evangelische Liedbundel 364, Opwekking 379  
Het wordt stil in mijn hart Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 3  
Houd me dicht bij U Opwekking 616  
Heer, U bent El Elohim Opwekking 333  
Ik aanbid U Opwekking 481  
Ik kniel neer en belijd Opwekking 549  
Ik kom in uw heiligdom binnen Evangelische Liedbundel 298, Opwekking 192  
Ik verhoog U Opwekking 120  
In Moments Like These (Wij zijn bij elkaar) Opwekking 139  
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen Opwekking 502  
Jezus, wij verhogen U Evangelische Liedbundel 139, Opwekking 237  
Kadosh; Heilig Evangelische Liedbundel 370, Opwekking 496  
Kom, nu is de tijd aanbid Hem Opwekking 539  
Levende offers Opwekking 648  
Licht van de wereld Opwekking 595  
Majesteit    
Niemand is als U Opwekking 474  
O Jezus, hoe vertrouwd en goed LvdK 446  
Majesteit, Koning in eeuwigheid Evangelische Liedbundel 143, Opwekking 475  
O, Heer mijn God Opwekking 407  
Symfonie Opwekking 753  
U Heer, bent wonderschoon Opwekking 205  
U die mij geschapen hebt Evangelische Liedbundel 315, Opwekking 355  
Omdat U groot bent Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 2  
Wij willen U ontmoeten Opwekking 489  
Vader, Zoon en Geest Opwekking 402  
Voor uw grote naam Opwekking 558  
Waardig, o waardig Evangelische Liedbundel 379, Opwekking 178  
Vader, ik aanbid U Evangelische Liedbundel 378, Opwekking 46  
Waiting Here For You    
You Are Holy    
Ik wil komen en knielen aan uw voeten Evangelische Liedbundel 367, Opwekking 324  
Wees stil voor het aangezicht van God Evangelische Liedbundel 241, Opwekking 464  
Daar is kracht Opwekking 446  
Bouw uw koninkrijk Opwekking 769  
Er is een Heer Opwekking 11  
Delen    
Kom en help ons oogsten Opwekking 403  
Ga dan in zijn naam Evangelische Liedbundel 394, Opwekking 486  
Gezonden door de Heer    
God heeft een plan    
God roept ons Sela (In het licht)  
God roept ons allen tot de daad LBK 474  
Handen van God    
Heer, uw licht en uw liefde schijnen Evangelische Liedbundel 382, Opwekking 334  
Het koninkrijk is heel dichtbij    
In Jezus' naam Sela (Via Dolorosa)  
Laat heel de wereld het zien Evangelische Liedbundel 388, Opwekking 276  
Laat mij zijn een instrument Evangelische Liedbundel 387  
Laat uw glorie zien Opwekking 557  
Laat zo je licht maar schijnen Evangelische Liedbundel 458, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Leid mij, Heer Evangelische Liedbundel 186a, Opwekking 27  
Maak ons tot een stralend licht Evangelische Liedbundel 390, Opwekking 346  
Met hart en handen    
Toon uw heerlijkheid Opwekking 505  
Regeer in mij Opwekking 569  
Vertel het aan de mensen Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
We houden ons niet langer stil    
U bewaart het overzicht    
Wij gaan op weg Evangelische Liedbundel 393, Opwekking 404  
Wij willen dat Jezus wordt verhoogd Opwekking 468  
Zeg het voort    
Doen wat U vraagt    
Als U het huis niet bouwt Opwekking 713  
Draag de last, die de ander buigt    
God met ons    
Heel uw koninkrijk Sela (Koninkrijk)  
Grijp toch de kansen door God u gegeven Evangelische Liedbundel 396  
Ik was hongerig Evangelische Liedbundel 399, Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Heer die recht wil    
Kinderen van de Vader Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Licht aan    
Met open armen    
Toen ik naar mijn naaste zocht Evangelische Liedbundel 402  
Wat een wonder dat ik meewerken mag Opwekking 732  
Wat doe ik nu ik Christus ken? Hoop van alle Volken 97  
Wees in uw roeping eensgezind Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow 49  
Wij willen gaven delen Evangelische Liedbundel 401  
De aarde is vervuild Evangelische Liedbundel 403  
De dag van de Heer Sela (Ik zal er zijn)  
De grote dag breekt weldra aan LvdK 463  
De tijd van Elia Opwekking 570  
Eeuwige God Evangelische Liedbundel 417, Opwekking 454  
En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Evangelische Liedbundel 96  
Eens zal op de grote morgen Evangelische Liedbundel 406  
Elk oog zal hem zien als Hij komt Elly en Rikkert - Een boom vol liedjes 1  
Er is een dag Opwekking 585  
God woont bij de mensen    
Hef je hoofd omhoog Opwekking 288  
Hij is Koning Sela (Ik zal er zijn)  
Ik kom met haast LvdK 296  
Ik zie een poort wijd open staan Evangelische Liedbundel 409  
Kom, o bron van zegeningen Opwekking 653  
Jezus leeft in eeuwigheid Evangelische Liedbundel 411, Opwekking 71  
Mijn hart wacht stil op U, o Heer Zingende gezegend 301  
Schatkist vol gebeden Opwekking voor Kids 290  
Soon and Very Soon Evangelische Liedbundel 503  
Tot aan die dag Opwekking 665  
Spoedig zal komen de Hemelse Heer Evangelische Liedbundel 416  
Verborgen rijkdom Sela (Ik zal er zijn)  
Wanneer? Opwekking 716  
We Shall Overcome Evangelische Liedbundel 505  
Wij zullen opstaan Evangelische Liedbundel 475, Opwekking voor kids 51  
Zijn Gods wegen donker, duister? Overnodig 292  
Zo eerlijk als God    
Saviour of the World Opwekking 773  
In Christ Alone Opwekking 575  
Mighty to Save Opwekking 680  
One Church (Your Hand O God) Sela (U)  
This Is The Day Opwekking 032  
Ten Thousand Reasons (Bless the Lord) Opwekking 733  
Living Sacrifices Opwekking 648